dla
coachów, mentorów i superwizorów

Agnieszka Kaseja  >>> 
  • jedyna polska superwizorka akredytowana globalnie EMCC ESIA (2023)
  • MASTER PRACTITIONER coach/mentor EMCC EIA (2023)
  • SENIOR PRACTITIONER EMCC IPMA w zakresie zarządzania programami mentoringowymi (2023)
  • certyfikowana facylitatorka mindfulness i compassion (2023)Zapisz się na newsletter z wskazówkami i ofertami specjalnymi

Poznajmy się!


Jestem doświadczonym coachką i mentorką przywództwa (1500+h), superwizorem dla coachów i mentorów (1000+h), menedżerką programów rozwojowych w firmach i trenerką zarządzania ludźmi, coachingu i mentoringu (4000+h). Jestem związana z coachingiem od 25 lat. Jako pierwsza osoba w Polsce zostałam akredytowana (uwierzytelniona) jako superwizorka międzynarodowa z akredytacją EMCC ESIA (X 2023). Podobnie jako pierwsza i jak dotąd jedyna Polka uzyskała najwyższą akredytację międzynarodową na poziomie MASTER PRACTITIONER EMCC Global. Wcześniej także jako pierwsza w Polsce uzyskałam akredytację wszystkich 3 niezależnych organizacji branżowych dostępnych w Polsce (EMCC, ICF, Izba Coachingu). Zrobiłam to, żeby po pierwsze poznać ścieżki akredytacji i móc wspierać moich klientów, bazując nie na teorii, tylko na własnym doświadczeniu. Po drugie, chciałam otworzyć drzwi dla moich kolegów i koleżanek - zachęcić ich, żeby sięgali po know how zagraniczny oraz wypełniali standardy światowe w coachingu i mentoringu. To ważne z kolei dla naszych klientów, którzy mają prawo oczekiwać najlepszej jakości.

Akredytowana superwizorka zaprasza

Jak widać wierzę w system akredytacji jako czynnik skutecznie podnoszący jakość naszej branży. Czuję się profesjonalistką. Od 9 lat aktywnie działam w EMCC Poland, a teraz Global na rzecz profesjonalizmu coachingu i mentoringu a także superwizji. Robię to głównie dla klientów, dla ich bezpieczeństwa. Dla mnie ważne jest, żeby klienci (jednostki, działy HR, zarządy) mogli wybierać coachów i mentorów bardziej świadomie, żeby wiedzieli, czego mogą od nich oczekiwać.

Wierzę w ścieżkę akredytacji indywidualnej - opartej o refleksję - jako skuteczną ścieżkę rozwojową w naszym zawodzie. Refleksja i superwizja naprawdę bardzo podnoszą jakość pracy coacha i mentora, jakość sesji i jakość całych procesów.

Po co to robię? Żeby moc dzielić się rzetelną wiedzą i sprawdzonym, własnym doświadczeniem oraz dawać przykład, stosownie do roli nestorki i masterki w branży coachingu i mentoringu.
wartością, która mną kieruje jest spójność moich działań.

Walk the talk

Sama robię to, czego uczę. Superwizuję się regularnie. Pracowałam z wieloma superwizorami: Darkiem Niedzieskim, Wojtkiem Eichelbergerem, Anną Srebrną, Kaviną Thorslund, Wiesławą Serkowską, Lidią Czarkowską, Lilianą Kupaj, Rafałem Szewczakiem, Piotrem Włodarczykiem, Kasią Dujanowicz, Matyldą Marczak, Martą Kijanko, Leszkiem Zawłockim, Zbyszkiem Kierasem i innymi wspaniałymi superwizorami polskimi i zagranicznymi jak np. Michelle Lucas. Obecnie moją stałą superwizorką jest Agnieszka Kasprzycka. Poza tym biorę udział w superwizji coachingu, interwizji mentoringu i grupach interwizyjnych dla superwizorów. I sama takie prowadzę dla koleżanek i kolegów superwizorów.

Aktualnie rozwijam się jako superwizorka przede wszystkim ucząc się od superwizorów zagranicznych: Michela Morala, prof. Davida Clutterbucka, prof. Petera Hawkinsa, Lise Louise, Michelle Lucas, Eve Turner, Tatiany Bakchirowej, Edny Hodge, Jo Cleary, Mii Gorman, i in.

Jak zostałam superwizorką?


Po prostu z biegiem mojej praktyki zaczęli się do mnie zgłaszać koleżanki i koledzy, którzy ufali mi. To wazne móc w pełni zaufać swojemu superwizorowi. Superwizja to dla mnie towarzyszenie superwizantom w refleksji nad ich własną praktyką, udzielanie wsparcia oraz dzielenie się wiedzą, wsparcie i wskazówki eksperta.

Rola superwizorki jest bardzo naturalnym dla mnie podsumowaniem mojej drogi zawodowej. Wynika także z moich predyspozycji obserwacyjnych, analitycznych, wykształcenia psychologicznego oraz wysokiej jakości metodyki pracy z grupą. Ważne jest też moje przeszkolenia w zakresie procesów psychodynamicznych (Laboratorium Psychoedukacji). Poza tym tworzenie bezpiecznej przestrzeni do autorefleksji i uczenia się jest moją pasją i stałą praktyką jako osoby od 9 lat medytującej w nurcie zen. Prowadzę sesje w podejściu Superwizji opartej o uważność i troskę (Mindfulness & Compassion Based Supervision).

Minndfulness & Compassion Based Supervision

Medytacja to moja główna praktyka rozwojowa

Jestem certyfikowaną facylitatorką Compassion, uczennicą twórców kursu Mindfulness Based Compassionate Living - Fritsa Kostera i Erica van den Brinka. Medytuję od 9 lat w nurcie Zen. Należę do Zen Peacemakers Order.

Wprowadzam elementy uważności i troskliwego podejścia

Zapraszam moich superwizantów do przestrzeni pełnej życzliwości i troski, w której mogą bezpiecznie spotkać się ze swoimi doświadczeniami z coachingu, mentoringu i praktyki superwizorskiej, aby reflektować i prowadzić dialog z doświadczoną koleżanką.

Agnieszka Kaseja_Superwizja coachingu, superwizja mentoringu

Moje misja

Moją misją jako superwizorki jest wspieranie osób, 

które wspierają innych.

Skorzystaj z mojego  doświadczenia

_ponad 1500 godzin w roli coacha i mentora

_ponad 1000 godzin sesji superwizyjnych

_ponad 4000 godzin szkoleniowych

_8 lat bycia menedżerem

_20+ lat bycia przedsiębiorcą

_4 biznesy, w tym franczyza

_37 ciekawych lat z jednym mężem “and still running”

_3 dorosłych dzieci, które mają już swoje rodziny.


Zostań profesjonalistą

Zapraszam do refleksji na rzecz Twojej praktyki w roli coacha i mentora.

Zdobądź znak jakości

Superwizja jest wymagana w procesie zdobywania i przedłużania akredytacji: 

  • EMCC wymaga minimum 4 sesji indywidualnych rocznie zakończonych wystawieniem rekomendacji przez uprawnionego superwizora. 
  • ICF zalicza 10 godzin superwizji jako CCE przy przedłużaniu akredytacji.

  • Izba Coachingu wymaga 15 godzin superwizji:
- minimum 3 superwizje uczestniczące
- przynajmniej 2 sesje superwizji uczestniczącej u akredytowanego superwizora IC, który nie bierze/brał udziału w programie szkolenia coacha
- 2 rekomendacje na podstawie superwizji uczestniczących od akredytowanych superwizorów IC
- superwizje uczestniczące dotyczą sesji coachingu przeprowadzonych po ukończeniu procesu kształcenia coacha.

Skorzystaj z superwizji

jako Do czego służy superwizja coachingu?

Zobacz 2-minutowy filmik o 3 funkcjach superwizji POWYŻEJ.

Jeśli tego właśnie szukasz, zapraszam na superwizję do mnie.

Moja oferta superwizji

Oferuję indywidualne i grupowe sesje superwizji dla coachów i mentorów. Prowadzę też zajęcia przygotowujące do superwizji, tzw. Przestrzeń Autorefleksji.

Aktualny cennik znajdziesz NA DOLE STRONY. Przejrzyj go i spokojnie zastanów się, czego potrzebujesz.

Modele pracy

Wykorzystuję w czasie sesji wiele modeli i metod oraz technik aktywizujących przeżywanie. Najczęściej pracujemy z modelem 7 perspektyw Petera Hawkinsa, Tri-Lens Mindful  Model of Supervision, 4F, Gestalt reflection model, model refleksji 4P, Model koherencji pamięci, model Mindfulness Based Supervision.  

Pracuję w nurcie doświadczeniowym, skoncentrowanym na procesie MIND-BODY. Więcej przeczytasz o mnie na mojej stronie poświęconej coachingowi www.skutecznycoaching.pl

Zapraszam tez na  LINKED IN i FB, żeby poznać się nieco lepiej: 


https://www.facebook.com/superwizor.AgnieszkaKaseja

https://www.facebook.com/Coach.AgnieszkaKaseja

https://www.facebook.com/groups/superwizja.coachingu.mentoringu

Standardy, którym podlegam

Poddaję swoją pracę supewizyjną regularnej hiperwizji (superwizji superwizji). Jestem członkiem European Mentoring and Coaching Council Global. Pracuję w zgodzie z wymaganiami Globalnego Kodeksu Etycznego EMCC. Jako pierwszy polski superwizor zostałam uhonorowana międzynarodową akredytacją ESIA EMCC nr2023 0087. Przez lata byłam też akredytowaną superwizorką Izby Coachingu.

Oferuję superwizję indywidualną, grupową i moderowane grupy interwizyjne dla superwizorów (Peer Chain Group Supervision). Po spełnieniu wymagań dodatkowych wystawiam rekomendacje na potrzeby akredytacji coachingowej EMCC, ICF (akredytacja Team Coachingowa ACTC i ind.).

Kontakt

Znajdziesz mnie na LINKED IN, Fb Messenger           Mail: agnieszka.kaseja@gmail.com
Tel.: +48 794 377 307 

BLOG

Przeczytaj nowości i wskazówki od superwizorki Agnieszki Kasei

Otwarta Grupa Superwizyjna 12 pażdziernika

Grupa superwizyjna to bezpieczna przestrzeń rozmowy o wyzwaniach w roli coacha i mentora, dzielić się doświadczeniem, wspierać w rozwiązywaniu trudności czy dylematów etycznych, uczyć nowych umiejętności, uzyskiwać wsparcie i dbać o swoje BHP.

Czytaj Więcej

ARCHIWUM

WYWIAD Z PROF. DAVIDEM CLUTTERBUCKIEM

Agnieszka Kaseja: Jakie najbardziej znaczące zmiany zaszły w mentoringu w okresie ostatnich 30 lat?

Prof. David Clutterbuck: Od wyłącznie nieformalnych spotkań, które po prostu “przydarzały się”, mentoring od wczesnych latach 80. wyewoluował w świadomie prowadzone programy. Pracodawcy zdali sobie sprawę, że mogą rozwijać talenty, wspierać słabsze grupy i zwiększać retencję pracowniczą, opracowując nieco bardziej ustrukturyzowane procesy mentoringu i przykładając większą wagę do umiejętności mentorów i mentees.

Rządy państw i organizacje pozarządowe dostrzegły także szansę na zmianę społeczną nakierowaną na ludzi, którzy gdyby nie mentoring, nie uzyskaliby inaczej pomocy w rozwoju osobistym i zawodowym. Opracowane (w 2016) przez EMCC Międzynarodowe Standardy Programów Mentoringowych i Coachingowych (ISMCP) są tego wyrazem.

Więcej: https://skutecznycoaching.pl/wywiad-z-prof-davidem-clutterbuckiem-o-mentoringu/

Jak szukać superwizora coachingu i dlaczego? oraz po co?

Wszyscy coachowie potrzebują superwizji. Coach to zawód polegający na słuchaniu ludzi. Więc sam też musi być kiedyś wysłuchany. To zasada w branżach pomocy i wsparcia, w tym w branży rozwojowej.

Kiedy polski coach lub mentor szukają superwizora, często pojawiają się obawy, na ile to będzie budujące doświadczenie… Umówmy się, nikt nie chce wychodzić z sesji superwizji zdruzgotany, a słyszę, że bywa, że nazwa superwizja używana jest błędnie, żeby zafałszować przykrą i bezwzględną ocenę.

Tymczasem superwizja wspiera coacha /mentora, rozwija jego kwalifikacje i rozwiązuje problemy praktyczne. Tylko tyle i aż tyle.

Dziś przedstawię kwalifikacje, jakie powinien mieć superwizor, aby zapewnić bezpieczną i twórczą pracę swoim superwizantom. Pokazuję je przez pryzmat wymagań kompetencyjnych, które stawia superwizorom EMCC (European Mentoring and Coaching Council), która jest jedną z najważniejszych organizacji globalnych dla coachów, mentorów i superwizorów.

1. DOŚWIADCZENIE W RZEMIOŚLE COACHINGOWYM

Doświadczenie w pracy coachingowej gwarantuje umiejętności praktyczne, pozwalające wspierać innych coachów w rozwiązywaniu problemów praktycznych, takich jak sformułowanie kontraktu, często wielostronnego raportowanie, ustalenie ceny usług czy podejmowanie decyzji o “coachowalności” klienta vs zalecenie konsultacji psychoterapeutycznej, itd, itp.

2. ZNAJOMOŚĆ BRANŻY

Superwizja jest elementem doskonalenia zawodowego. Na świecie jest powszechnie wymagana na ścieżce akredytacyjnej, która w krajach rozwiniętych, skąd coaching do nas dotarł, jest rutyną w branży. Superwizja (minimum 1 x 3 miesiące) jest standardem akredytacji w EMCC, Izbie Coachingu. Od 2018 roku jest dopuszczana jako CCE w ICF. Superwizor musi biegle posługiwać się standardami organizacji branżowych. wymaga się od niego /niej, żeby był w stanie analizować pracę swoich podopiecznych na metapoziomie, czyli konkretnie w kategoriach ram kompetencyjnych tych organizacji. Bezwzględnie konieczna jest tez biegła znajomość Kodeksów Etycznych tych organizacji.

3. UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ

Superwizorem, który wspiera coacha w rozwoju nie może być osoba, która nie potrafi efektywnie udzielać feedbacku dotyczącego poziomu umiejętności coachingowych. Jeśli supervisee zdecydował się chęć zostania pełnoprawnym profesjonalistą i pŁaci za superwzij lub poddaje się jej, jako coach wewnętrzny, to liczy nie na “zjebkę”, tylko na docenienie tego faktu. Narcyzm, potrzeba dominacji, nadmierna kontrola wyklucza z zwodu superwizora, ponieważ stanowi za duże ryzyko dla klientów. Doświadczenie w umiejętnym przekazywaniu feedbacku dysponują zwykle doświadczeni trenerzy, asesorzy, psychoterapeuci, menedżerowie z sukcesami w pracy z zespołem.

4. WYKSZTAŁCENIE Z PSYCHOLOGII ROZWOJU

profesjonalny superwizor ma obowiązek zdobyć przygotowanie psychologiczne do wspierania klientów, w tym przygotowanie do uwzględniania procesów nieświadomych, zwanych także równoległymi. W przypadku procesów interwizyjnych, czyli wsparcia koleżeńskiego, zakłada się dobre, zdrowe, intencje rozwojowe. Oczywiście, jesli tylko jest to możliwe warto korzystać z bardziej zaawansowanych umiejętności superwizora profesjonalisty.

5. NATURALNE PREDYSPOZYCJE ANALITYCZNE

Naturalne predyspozycje analityczne są u superwizora wielką zaletą. To właśnie myślenie o modelach pracy, technikach i narzędziach najbardziej odróżnia dobrego superwizora od dobrego, ale tylko coacha.

6. ZNAJOMOŚĆ RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH

Superwizja jest sytuacja dydaktyczną, ma prowadzić do intensywnej autorefleksji i uczenia się. Umiejętność tworzenia sprzyjających okoliczności rozwojowych dla superwizantów o różnych stylach uczenia się wspiera osiąganie efektów bez presji i zbędnego wysiłku. Przydaje się ekspertyza w zakresie stylów funkcjonowania i uczenia się. W moim przypadku jest to metodyka wg metody DISC. Od 22 lat wykonałam setki analiz i przekazałam setki informacji zwrotnych. Pomaga mi to z łatwością dostrzec mocne strony każdego z moich klientów i dostosować formy pracy do jego naturalnych preferencji.

6. DOŚWIADCZENIE W PRACY Z GRUPAMI

Superwizja często przyjmuje postać pracy grupowej. Oczywiste jest, że jest to odrębna kompetencja od np. pracy coachingowej 1 na 1. Szczególnie ważne jest skuteczne radzenie sobie z procesem grupowym oraz umiejętności facylitatora, które pozwalają tworzyć bezpieczne warunki pracy na sali w czasie pracy grupy superwizyjnej.

Miło mi stwierdzić, że osobiście posiadam powyższe kompetencje w komplecie:)

Do tego w życiu moimi towarzyszami są życzliwość i zrozumienie. Moje motto brzmi: Wydobądź z siebie to, co najlepsze!

Zapraszam do mnie na superwizje rozwojowe i przygotowujące do akredytacji EMCC i ICF. Obie posiadam jako jedyna w Polsce!

TU przeczytasz o moim podejściu do superwizji.