Mentor Lab - 4 warstwy kontraktowania w mentoringu

Miło mi zaprosić wszystkich zainteresowanych szkoleniem się z mentoringu na nowy cykl webinarów pod nazwą

Mentor Lab

Jest to NOWOŚĆ. 

Powstał on na prośbę mentorów, których superwizuję i  których szkolę. W Polsce jest niewiele możliwości kształcenia się dla mentorów, HR menedżerów oraz zainteresowanych. Cieszę się więc, że mogę podzielić się moim doświadczeniem i wiedzą :)

Pierwszy webinar odbędzie się 26 marca br o godz. 17:30. Potrwa do godz. 19. 

Każdy webinar z cyklu będzie zawierać pigułkę wiedzy, praktyczne wskazówki dla mentorów oraz sesję pytań i odpowiedzi. 

Zapraszam serdecznie. 

Koszt webinaru to 147, 60 PLN brutto/os. Obsługę faktur zapewnia evenea.pl

LINK do zakupu: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/2413316

Program:

  • Dogłębny sens kontraktowania
  • 3 części kontraktu i coś jeszcze…
  • Jak rozmawiać o celu?
  • 2 główne podejścia do celów.
  • Jak rozliczamy się z ustaleń z naszym mentee? Model 4P
  • Specyfika kontraktów executive coachingu i mentoringu korporacyjnego
  • Q&A

Dla kogo?

Webinary Mentor Lab są przeznaczone przede wszytkim dla praktyków mentoringu, coachów, superwizorów, HR menedżerów, zainteresowanych edukacja ustawiczną.

Zapraszam mentorów akredytowanych, na ścieżce akredytacyjnej, mentorów wewnętrznych, mentorów profesjonalnych, menedżerów występujących w roli mentora, menedżerów programów mentoringowych, superwizorów mentoringu

Cel?

Mentor Lab jest cyklem doszkalającym na poziomie zaawansowanym. Webinary te zaliczają się do wymaganego CPD (Continuous Professional Development).

Mentor Lab to okazja do:

- poszerzenia wiedzy o prowadzenia procesu mentoringowego

- zapoznania się z nowymi podejściami do pracy mentora

- kształcenia kluczowych kompetencji mentora wg EMCC na poziomie zaawansowanym, w tym na zarządzaniu kontraktem, budowaniu relacji, stosowaniu narzędzi i technik, samoświadomości mentora

- wymiany informacji, opinii i inspiracji z innymi mentorkami i mentorami

- pogłębienia i poszerzenia swojego stylu mentorskiego.

 

Kto prowadzi?

Agnieszka Kaseja to jedna z bardziej doświadczonych profesjonalistów coachingu, mentoringu i superwizji oraz zarządzania programami mentoringowymi w Polsce. Jest uwierzytelniona przez EMCC Global najwyższymi akredytacjami światowymi: Master Practitioner EIA w zakresie coachingu i mentoringu, ESIA w zakresie superwizji oraz Senior Practitioner IPMA w zakresie zarządzania mentoringiem. Ex-prezes EMCC Poland. Organizowała konferencję mentoringu SUPER M w Polsce. Ma za sobą intensywne szkolenia w różnych modalnościach, w sumie 2000+h edukacji. Podlega regularnej superwizji. Przestrzega zasad Globalnego Kodeksu Etycznego. Jest także facylitatorem Mindfulness i Compassion oraz psychotraumatologiem.

www.agnieszka.kaseja.com www.superwizjacoachingu.pl