Uzyskałam światowy znak jakości dla superwizorów coachingu i mentoringu - EMCC ESIA

Kiedy 9 miesięcy temu, dnia 17 stycznia otrzymałam jako pierwsza Polka akredytację Master Coacha EMCC Global, ucieszyłam się niezmiernie. To jest mój wielki osobisty sukces, ale też ważny etap w rozwoju branży, kiedy na rynku danego kraju pojawiają się masterzy z najstarszej organizacji branżowej.... Świadczy to o dojrzewaniu naszej profesji w Polsce z punktu widzenia jakościowych wymagań - realne dołączanie do najlepszych.

✔️Jednak od jakiegoś czasu moim głównym zawodem jest bycie superwizorką.
To osobna profesja, związana z coachingiem i mentoringiem, ale nietożsama z nimi.

Wtedy, w styczniu, pomyślałam, że czas zaktualizować też moją akredytację superwizorską. Od 2019 jestem bowiem uwierzytelniona lokalnie - przez Izbę Coachingu. Dziś, gdy mam za sobą ponad 800h sesji indywidualnej i grupowej superwizji coachingu i - co wyjątkowe w Polsce – także superwizji mentoringu - odważyłam się sięgnąć po akredytację międzynarodowego superwizora.

I oto dziś, po obszernym procesie udowadniania mojej wiedzy i moich kompetencji, analizy poziomu moich refleksji z praktyki, stałego dokształcania się, superwizji własnej zarówno coachingu, mentoringu, jak i superwizji, po otrzymaniu bardzo życzliwych, ale i miarodajnych rekomendacji od moich klientów, jest!

❗️Nagrodzono mnie międzynarodową akredytacją superwizora EMCC ESIA. To obecnie najważniejszy na świecie międzynarodowy znak jakości w zawodzie superwizora coachingu i mentoringu.

A więc radość! Od dziś jestem międzynarodową superwizorką coachingu i mentoringu EMCC Global. (Przy czym moja akredytacja superwizorki Izby Coachingu oczywiście nie wygasa.)

????Dziękuję moim aktualnym superwizorom: Agnieszka Kasprzycka, Anna Srebrna, Leszek Zawlocki oraz Jo Cleary z EMCC Global Assessment Team. Dziękuję też wszystkim moim koleżankom i kolegom superwizorom , których spotkałam na swojej drodze. W większości były to pozytywne doświadczenia.
Dziękuję jednak przede wszystkim moim klientom. Których tu nie wymienię, ale którym jestem bardzo wdzięczna. To od was ciągle się uczę!

Jestem do Waszej dyspozycji, w zgodzie z zasadami profesji superwizora opisanymi w Ramach Kompetencji, wymaganiach akredytacji ESIA i Globalnym Kodeksie Etycznym. Więcej tu: https://lnkd.in/dEZBvTKf

Dodam, ze jestem szczególnie dumna z tego, ze osiągnęłam to wszystko własnymi siłami, jako pierwsza w Polsce :) Poza mną dostępny w Polsce jest też bardzo doświadczony superwizor ESIA Stephen Murphy EMCC MP EIA, ICF MCC.

Wszyscy posiadacze ESIA są do znalezienia tu: https://lnkd.in/dXpWRmGU Jest to około 300 osób na całym świecie.
#ESIA #EMCCGlobal #supervision

ENG
From now on, I am an international coaching and mentoring supervisor of EMCC Global.
I am at your disposal, in accordance with the principles of the supervisory profession as set out in the Competency Framework, ESIA accreditation requirements and the Global Code of Ethics.