NOWOŚĆ Grupa interwizyjna dla superwizorów Superwizor Lab od lutego

Grupa interwizyjna dla superwizorów coachingu i mentoringu to bezpieczne miejsce wymiany doświadczeń, analizy przypadków, edukacji i dbałości o BHP dla osób, które prowadzą superwizję coachingu lub mentoringu.
Grupa pomaga przygotować się międzynarodowej akredytacji superwizora coachingu i mentoringu ESIA EMCC.
[Brak miejsc. Zapraszam do edycji jesiennej. Zapisy już są otwarte.]

Terminy spotkań:
20.02.2024
19.03.
16.04.
21.05.
[edit] 11.06.

Superwizor to elitarna rola i zawód. To z definicji doświadczony coach i mentor (minimum EMCC SP lub ICF PCC). To profesjonalist(k)a sam(a) się systematycznie superwizujący/-a, sam(a) docenia tę formę doskonalenia, wierzy w nią.

W naszym kraju jest niewiele miejsc, w którym superwizorzy mogą się spotkać i dzielić wiedzą i doświadczeniem.

Moja intencją jest stworzyć takie miejsce pod logo Superwizor Lab.
Zapraszam jako pierwsza w Polsce superwizorka akredytowana globalnie przez EMCC. Akredytacja ESIA EMCC to międzynarodowa akredytacja dla superwizorów, najważniejsza w naszej branży. Mam za sobą 1000+h sesji superwizyjnych - indywidualnych i grupowych. Znam się na wszystkich akredytacjach dostępnych w Polsce (EMCC, ICF, Izba Coachingu). Jestem też master coachką i mentorką EMCC Master Practitioner.

Grupa będzie liczyć maksymalnie 4 uczestników. Sesja 1 raz w miesiącu na zoom. Czas trwania sesji: 2h

Koszt całości: 1500 PLN netto plus 23% Vat

Zapraszam do zgłoszeń: agnieszka.kaseja@gmail.com

UWAGA
Wymagania wstępne: aktualna praktyka superwizorska, akredytacja ICF PCC lub MCC, EMCC SP lub akredytacja superwizora Izby Coachingu.