Jak wybrać superwizora coachingu? Wymagania wobec superwizora

Wszyscy coachowie potrzebują superwizji. Coach to zawód polegający na słuchaniu ludzi. Więc sam też musi być kiedyś wysłuchany. To od lat zasada w branży pomocowej i rozwojowej.
Kiedy polski coach lub mentor szukają superwizora, często pojawiają się obawy, na ile to będzie budujące doświadczenie... Umówmy się, nikt nie chce wychodzić z sesji superwizji zdruzgotany, a słyszę, że bywa, że nazwa superwizja używana jest błędnie, żeby zafałszować przykrą i bezwzględną ocenę.

Tymczasem superwizja wspiera coacha /mentora, rozwija jego kwalifikacje i rozwiązuje problemy praktyczne. Tylko tyle i aż tyle.
Dziś przedstawię kwalifikacje, jakie powinien mieć superwizor, aby zapewnić bezpieczną i twórczą pracę swoim superwizantom. Pokazuję je przez pryzmat wymagań kompetencyjnych, które stawia superwizorom EMCC (European Mentoring and Coaching Council).

1. DOŚWIADCZENIE W RZEMIOŚLE COACHINGOWYM
Doświadczenie własne w pracy coachingowej gwarantuje umiejętności i wiedzę pozwalającą wspierać innych coachów w rozwiązywaniu problemów praktycznych, takich jak sformułowanie kontraktu, często wielostronne raportowanie, ustalenie cen usług czy podejmowanie decyzji o "coachowalności" klienta vs zalecenie konsultacji psychoterapeutycznej, itd.

2. ZNAJOMOŚĆ BRANŻY
Superwizja jest elementem doskonalenia zawodowego. Na świecie jest powszechnie wymagana na ścieżce akredytacyjnej, która w krajach rozwiniętych, skąd coaching do nas dotarł, jest rutyną w branży. Superwizja (minimum 1 x 3 miesiące) jest standardem akredytacji w EMCC od 15 lat. Jest także wymagana przez Izbę Coachingu od 2012 roku. ICF aprobuje superwizję zamiast mentorcoachingu w wymiarze 10h do akredytacji indywidualnej od 2018 roku oraz wymaga 5 lub 10h (zależnie od ścieżki akredytacji) w procesie akredytacji team coacha od 2022. 

Superwizor musi biegle posługiwać się standardami organizacji branżowych. Wymaga się od niego /niej, żeby był w stanie analizować pracę swoich podopiecznych na metapoziomie, czyli konkretnie w kategoriach ram kompetencyjnych, od wiedzy po markery zachowań. Bezwzględnie konieczna jest też biegła znajomość Kodeksów Etycznych tych organizacji.

3. UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA INFORMACJI ZWROTNEJ
Superwizorem, który wspiera coacha w rozwoju nie może być osoba, która nie potrafi efektywnie udzielać feedbacku dotyczącego poziomu umiejętności coachingowych. Jeśli superwizant zdecydował się na superwizję, to oznacza, że chce zostać pełnoprawnym profesjonalistą. Decydując się na sesje, czy to jako coach wewnętrzny, czy zewnętrzny, liczy nie na "zjebkę", tylko na docenienie tego faktu! Narcyzm, potrzeba dominacji, nadmierna kontrola wyklucza z zwodu superwizora, ponieważ stanowi za duże ryzyko dla klientów. Doświadczenie w umiejętnym przekazywaniu feedbacku dysponują zwykle doświadczeni trenerzy, asesorzy, psychoterapeuci, menedżerowie z sukcesami w pracy z zespołem.

4. WYKSZTAŁCENIE Z PSYCHOLOGII ROZWOJU
Profesjonalny superwizor ma obowiązek zdobyć przygotowanie psychologiczne do wspierania klientów, w tym przygotowanie do uwzględniania procesów nieświadomych, zwanych także równoległymi. W przypadku procesów interwizyjnych, czyli wsparcia koleżeńskiego, zakłada się dobre, zdrowe, intencje rozwojowe. Oczywiście, jeśli tylko jest to możliwe warto korzystać z bardziej zaawansowanych umiejętności superwizora profesjonalisty.

5. NATURALNE PREDYSPOZYCJE ANALITYCZNE
Naturalne predyspozycje analityczne są u superwizora wielką zaletą. To właśnie myślenie o modelach pracy, technikach i narzędziach najbardziej odróżnia dobrego superwizora od dobrego, ale tylko coacha. Superwizora musi posiadać wysoką zdolność mentalizacji. 

6. ZNAJOMOŚĆ RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH
Superwizja jest sytuacją dydaktyczną, ma prowadzić do intensywnej autorefleksji i uczenia się. Umiejętność tworzenia sprzyjających okoliczności rozwojowych dla superwizantów o różnych stylach uczenia się wspiera osiąganie efektów bez "nerwów" i zbędnego wysiłku. Przydaje się ekspertyza w zakresie stylów funkcjonowania i uczenia się. W moim przypadku jest to metodyka DISC. Od 25 lat wykonałam setki analiz i przekazałam setki informacji zwrotnych. Pomaga mi to z łatwością dostrzec mocne strony każdego z moich klientów i dostosować formy pracy do jego naturalnych preferencji.

6. DOŚWIADCZENIE W PRACY Z GRUPAMI
Superwizja często przyjmuje postać pracy grupowej. Oczywiste jest, że jest to odrębna kompetencja od np. pracy coachingowej 1 na 1. Szczególnie ważne jest skuteczne radzenie sobie z nieświadomym procesem grupowym oraz umiejętności facylitatora (nie instruktora), które pozwalają tworzyć bezpieczne warunki pracy na sali w czasie pracy grupy superwizyjnej.

Miło mi stwierdzić, że osobiście posiadam powyższe kompetencje w komplecie:) Do tego w życiu bliskie mi są życzliwość i zrozumienie.
Moje motto brzmi: Wydobądź z siebie to, co najlepsze!

Zapraszam do mnie na superwizje rozwojowe i przygotowujące do akredytacji EMCC, Izby Coachingu. Zdobyłam - jako pierwsza w Polsce - wszystkie akredytacje coachingowe dostępne w Polsce, w tym ICF PCC. Jednak tej ostatniej akredytacji świadomie zdecydowałam się nie przedłużać!

>>> JESTEM SUPERWIZORKA COACHINGU I MENTORINGU AKREDYTACJA NR 55
Zapraszam na superwizję coachów i mentorów, którzy pragną zostać profesjonalistami. Po spełnieniu warunków wystawiam rekomendację EMCC oraz Izby Coachingu oraz ICF - Team Coaching ICF ACTC oraz EMCC ITCA. Jestem doświadczoną 1500+h profesjonalistką coachingu i mentoringu oraz akredytowaną superwizorką (750+h). Pomagam rozwiązywać trudne sytuacje z klientami.

Więcej o moim podejściu i obszarach wsparcia:
www.superwizjacoachingu.pl
www.skutecznycoaching.pl
i
profile FB ze poradami i aktualnymi, nowoczesnymi informacjami z branży:
https://www.facebook.com/coach.AgnieszkaKaseja
https://www.facebook.com/superwizor.AgnieszkaKaseja
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/agnieszkakaseja/

Chętnie zaoferuję Ci wsparcie poparte długim doświadczeniem profesjonalnym.
agnieszka.kaseja@gmail.com