Co odróżnia coacha od superwizora coachingu?

W Polsce rośnie zapotrzebowanie na superwizję. Coachów i szczególnie mentorów przybywa. 

Profesjonalizm

W rozumieniu socjologii pracy profesjonalistą jest ktoś, kto:

  • przynależy do cechu (ICF, EMCC, Izba Coachingu)
  • pracuje w powszechnie uznawanych ramach  kompetencji danego zawodu
  • przestrzega etyki zawodowej (Globalny Kodeks Etyczny dla coachów, mentorów i superwizorów))
  • posiada specjalistyczne przeszkolenie (certyfikat szkolenia), najlepiej akredytowanego  kursu
  • posiada indywidualne uprawnienia branżowe, które nadawane przez niezależną instytucję uwierzytelniającą (EMCC, ICF, Izba Coachingu).

Liczby

Na szczęście w Polsce przybywa  profesjonalnych coachów i superwizorów.

Mamy w Polsce ponad tysiąc coachów akredytowanych w ICF (amerykańskiej firmie obsługującej akredytacje coachingowe i team coachingowe. Mamy ok. 200 coachów i mentorów akredytowanych w EMCC. Mamy ok. 50 coachów akredytowanych w Izbie Coachingu. Superwizorów akredytowanych lokalnie w tejże Izbie Coachingu jest ok. 35. Ponadto Stephen Murphy i ja jesteśmy akredytowanymi superwizorami z międzynarodową akredytacją ESIA. Co jest najwyższym uwierzytelnieniem dostępnym w tej chwili na świecie. Do tego  jest w Polsce kilkoro coachów, którzy zrobili akredytowane międzynarodowo kursy dla superwizorów. Mamy też absolwentki/-ów lokalnego kursu dla superwizorów.

Wnioski

Przybywa zarówno coachów, którzy chcą/potrzebują/mają obowiązek się superwizować  i w związku z tym przybywa osób występujących w roli superwizora coachingu i czasami mentoringu.

Częstym błędem takich adeptów sztuki superwizorskiej jest myślenie o superwizji jako o – po prostu coachingu na temat coachingu. Lub mentoringu mentoringu.

Czyli na rynku funkcjonuje coraz więcej osób mówiących o sobie "jestem superwizorem/-rką coachingu".

Ale w rzeczywistości jest to najczęściej coaching coachingu. Niektórzy mentorzy zaczynają także "superwizować" innych mentorów/-ki. Najczęściej jest to mentoring mentoringu. To naturalne w początkowej fazie praktyki...

Poszerzmy jednak wiedzę na temat specyfiki superwizji.

Jak odróżnić coaching od superwizji?

Na poziomie umiejętności jest tak, że podstawowe umiejętności coachingowe pozostają absolutnie niezbędne w superwizji, niemniej NIE są one wystarczające.


Umiejętności coachingowe
  • Empatyczne i efektywne słuchanie,
  • Zadawanie pytań katalitycznych
  • Utrzymywanie bezpiecznej przestrzeni
  • Zdolność do zachowania ciszy
  • Pozostawanie w stanie ciekawości i utrzymywanie w ryzach osobistych przekonań i impulsów doradzania, itd.

są zaledwie biletem wstępu do roli superwizora coachingowego.


Umiejętności coachingowe NIE wystarczą, żeby superwizować coachów czy mentorów.


Rzeczywiście, jednym z największych wyzwań, jakie widzimy w przypadku nowych superwizorów coachingowych, jest ich nadmierne poleganie na umiejętnościach coachingowych ze szkodą dla dodatkowych umiejętności superwizyjnych.

 

"Tryb coachingowy"

Można powiedzieć, że bywa, że superwizorzy są w „trybie coachingowym”, kiedy:

• jedynie zadawają pytania, ale nie angażują się w dyskusje nad danym tematem

• unikają wyrażania swoich opinii, pomysłów i rad

• skupiają się na potrzebach coacha, bez odnoszenia się do klienta końcowego lub szerszych systemów, w tym standardów branży

• oddają superwizantowi pełną decyzyjność co do toku rozmowy, nawet gdy oznacza to wyłączenie ważnych kwestii wymagających poruszenia z punktu widzenia jakości jego pracy

• kładą duży nacisk na perspektywę rozwoju coacha i unikają perspektywy standardów i etyki zawodowej.


Pytanie zatem brzmi:

Jakie umiejętności muszą rozwinąć coachowie,  poza podstawowymi umiejętnościami coachingowymi,  żeby zacząć myśleć o sobie jako o superwizorach?

 

Są to następujące umiejętności:

•                   Wysoka samoświadomość

•                   Świadomość interpersonalna

•                   Świadomość systemowa

•                   Dojrzałość etyczna

•                   Prezentowanie autorytetu i bycie ekspertem

•                   Myślenie modelami

•                   Zaawansowana praktyka refleksyjna

•                   Umiejętność udzielania informacji zwrotnej i oceny

•                   Umiejętności trenerskie i prowadzenia grupy

 

 >>>Więcej o tych kompetencjach przeczytasz w następnym poście. 


>>>Jeśli interesuje Cię praca superwizora coachingu i mentoringu, zapraszam na konsultacje do mnie. Tworzę grupę edukacyjną dla adeptów tego rzemiosła. Nazwa to Superwizor Lab.

 Wymagania wstępne przystąpienia do szkolenia u mnie to:

1.       Akredytacja coacha lub mentora na poziomie ICF minimum PCC, EMCC Senior Practitioner lub akredytacja superwizora izby Coachingu

2.       Aktualna praktyka superwizora minimum 50h

3.       Aktualna superwizja własna superwizji lub chęć przystąpienia do grupy interwizyjnej Superwizor Lab