Wiosenna Grupa Superwizyjna

Wiosna to dobra pora, żeby przewietrzyć swoja praktykę, odżywić ją i wzmocnić. Zapraszam do niej coachów i mentorów, doświadczonych i mniej doświadczonych. Skorzystają z udziału w niej wszyscy praktycy, którzy stawiają na rozwój ustawiczny i profesjonalizm. Jest to grupa dla ludzi, którzy szukają bezpiecznej przestrzeni, w której mogą uczyć się, reflektując nad doświadczeniem swoim i innych, wzajemnie się wspierać i inspirować.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW
PROCES obejmuje 4 spotkania - jedno spotkanie 2-3 godzinne, co miesiąc począwszy od czwartku 3 marca 2022.

Grupa min. 2 osoby - maks. 6 osób.

Uczestnicy otrzymują ZAŚWIADCZENIE o udziale w każdym spotkaniu, przydatne do poświadczenia CPD (dokształcanie się ustawiczne) w ramach akredytacji Izby Coachingu, EMCC oraz przedłużenia akredytacji ICF.

>>>Po spełnieniu warunków wystawiam rekomendacje.<<<

Aby uzyskać CERTYFIKAT ukończenia procesu superwizji i rekomendację na potrzeby akredytacji EMCC EIA lub Izby Coachingu wymagane jest uczestnictwo we wszystkich 4 spotkaniach grupy + autorefleksja (EMCC) + nagranie sesji (Izba Coachingu, ICF). Na potrzeby ICF wystawiam zaświadczenie o udziale.

KOSZT
Koszt udziału w całym programie wynosi 600 PLN netto plus VAT., płatne na podstawie faktury.

>>>EARLY BIRD: w przypadku wpłaty całości do 3 lutego 2022 koszt wynosi 500 PLN netto plus VAT<<<

ZASADY
Na początek proponuję zasadę poufności, otwartości, wzajemnego szacunku i partnerstwa. Resztę zasad nam potrzebnych wypracujemy razem.

TERMINY SPOTKAŃ
Będą to czwartki w godz. 10-13
3 marca 2022
7 kwietnia 2022
5 maja 2022
2 czerwca 2022
Grupa ma charakter zamknięty.

CZAS
trwania pojedynczego spotkania zależeć będzie od liczby uczestników:
2 godziny przy liczbie uczestników 2-4 osoby
lub
3 godziny, gdy grupa liczyć będzie 5-6 osób.

MIEJSCE
online, platforma Zoom

PROWADZĄCA
KWALIFIKACJE
Akredytowana superwizorka coachingu i mentoringu Agnieszka Kaseja, pierwsz i przez lata jedyna w Polsce coachka akredytowana przez wszystkie 3 znaczące organizacje branżowe obecne w Polsce: EMCC, ICF, Izba Coachingu. Mentor akredytowany EIA EMCC Practitioner.
Jestem akredytowanym superwizorem Izby Coachingu nr 55. W branży od 1997 roku. Wolontariuszka EMCC Global.

DOŚWIADCZENIE
Doświadczenie w coachingu od 1998r. Otrzymałam wtedy uprawnienia do szkolenia z coachingu (Zenger Folkman) i miałam swojego pierwszego coacha. Przez następne kilka lat sama szkoliłam menedżerów z performance coachingu (business coaching). Zaczynałam od pracy w nurcie poznawczo-behawioralnym. Od 2008r. uprawiam także life coaching (studia podyplomowe kształcące w nurcie psychodynamicznym). Od tego czasu ukończyłam ok. 900h szkolenia coachingowego, mentoringowego, superwizyjnego i psychoterapeutycznego w różnych nurtach (Zen Coaching, CoachWise, Transformujaca obecność, Clean Coaching, ACT Coaching, inne). Prowadziłam 4 biznesy, w tym retail. Mam 8 lat doświadczenia menedżera i lidera. Byłam prezesem EMCC Poland. Jestem także wykładowcą na studiach coachingowych na WSM oraz akredytowanych, a więc najwyższej jakości kursach mentoringu i zarządzania mentoringiem.
Jestem psychotraumatologiem, specjalista od stresu, mobbingu i wypalenia zawodowego.

MODALNOŚĆ COACHINGOWA
Obecnie najczęściej pracuję w nurcie skoncentrowanym na kliencie (na procesie), w podejściu aktywizującym przeżywanie. Podejście tranformacyjne i egzystencjalne. Wykorzystuję podejście body&mind czyli oprócz pracy z umysłem i poprzez umysł pracuję także z odczuciami somatycznymi. Wykorzystuję intensywnie mindfulness i self-reg. Promuję w Polsce nowy nurt Trauma Informed Coaching. Od 6 lat prowadzę na FB specjalistyczną grupę poświęcona odporności psychicznej i traumie.

STAŻ PRACY
Mam za sobą 1000+ godzin sesji jeden na jeden i 3700+ h na sali szkoleniowej. 250h+ godzin sesji superwizyjnych. Poddaję się regularnej superwizji w grupie interwizyjnej dla superwizorów oraz coachów i mentorów. Mam uznaną pozycję na rynku i ekspercką wiedzę o branży, którą dzielę się na wszelkie możliwe sposoby.

Więcej o prowadzącej:
https://www.linkedin.com/in/agnieszkakaseja/
www.superwizjacoachingu.pl
https://www.facebook.com/Coach.AgnieszkaKaseja
https://www.facebook.com/superwizor.AgnieszkaKaseja
www.GetVeryWell.pl
Grupa specjalistyczna Odporność Psychiczna i Trauma https://www.facebook.com/groups/768929119882410

SPOSÓB PRACY grupy
Praca o charakterze doświadczeniowym i procesowym. Opierać się będzie o standardy superwizyjne EMCC (European Mentoring and Coaching Council) i Izby Coachingu. Główny model pracy to Siedem Perspektyw Hawkinsa i model 4P. Ale także inne narzędzia i techniki wykorzystujące przede wszystkim podejście aktywizujące doświadczanie.

Więcej o superwizji wg EMCC:
https://emccpoland.org/.../08/superwizja-podstawowe-pojecia/

DEFINICJA SUPERWIZJI
Superwizja to interakcja, która ma miejsce, kiedy mentor albo coach przedstawiają superwizorowi swoje doświadczenia z pracy coachingowej albo mentorskiej po to, aby uzyskać wsparcie oraz zaangażować się w refleksyjny dialog i uczenie się oparte na współpracy. Czynią to dla rozwoju i korzyści płynących dla nich, ich klientów i ich organizacji.

Realizowane będą 3 FUNKCJE SUPERWIZJI wg modelu Hawkinsa, P. i Smith, N. 2013:
FUNKCJA JAKOŚCIOWA – poprzez odniesienie pracy coacha/mentora do kodeksu etycznego i zestawu zasad pracy profesjonalnej.
FUNKCJA ROZWOJOWA - poprzez udzielenie superwizowanemu przez superwizora feedbacku w celu rozwijania jego umiejętności, przekazania wiedzy i kształtowania u niego prawidłowej postawy profesjonalnej.
FUNKCJA ODŚWIEŻAJĄCA /WSPIERAJĄCA – poprzez wysłuchanie w atmosferze poufności i przychylności superwizor daje coachowi/mentorowi okazję do wypowiedzenia na głos ważnych dla siebie spraw, uzyskania wsparcia i możliwości konfrontacji z nie zawsze uświadomionymi kwestiami, z osobistym ustosunkowaniem, wątpliwościami i chwilami niepewności.

ETYKA
Praca grupy uwzględniać będzie ETYKĘ profesjonalną coacha, mentora i superwizora wg Globalnego Kodeksu Etycznego (EMCC) oraz zasady etyki coacha wg Kodeksu Etyki ICF i Kodeksu Etyki Izby Coachingu.

METODY PRACY
analiza przypadku z użyciem modelu 4P lub 7 perspektyw Hawkinsa, metody aktywizujące przeżywanie, na życzenie feedback po przedstawieniu przebiegu spisanej sesji coachingowej, na życzenie prowadzenie sesji na środku, dyskusja, analiza dylematów etycznych z wykorzystaniem kodeksów.

KOSZT całego programu:
>>>EARLY BIRD: w przypadku wpłaty całości do 3 lutego 2022 koszt wynosi 500 PLN netto plus VAT<<<
KOSZT BEZ ZNIŻKI:

600 PLN + VAT na podstawie faktury.
UWAGA ZAPISY I WPŁATY po zakwalifikowaniu do grupy przez prowadzącą.
Faktura zostanie wysłana mailem.

ZGŁOSZENIA
Mail: agnieszka.kaseja@gmail.com
Messenger
tel. 794 377 307

LICZBA MIEJSC
Minimalnie 2 uczestników
Maksymalnie 6 uczestników