"Wchodzisz w to?" Przestrzeń Autorefleksji

PRZESTRZEŃ AUTOREFLEKSJI

Jeśli chcesz przemyśleć sobie spokojnie jakąś kwestię, sesję czy relację, to zapraszam do Przestrzeni Autorefleksji. Online.

Jest to moment świadomej pauzy dla profesjonalistów.

Jako zawodowa superwizorka prowadzę sesje refleksyjnego dialogu. Moją misją jest stwarzanie ludziom zabieganym okazji do skontaktowania się ze sobą, zatrzymania i pomyślenia o ważnych sprawach.

Sama, jako profesjonalistka, codziennie buduję refleksję nad danym dniem. Robię stopklatkę, żeby poczuć i rozważyć różne sytuacje. Buduję także refleksję w ramach mojej praktyki zen. Refleksja stała się po prostu moją drugą naturą.

Was także zapraszam do tej cudownej przygody!

COMIESIĘCZNA PRZESTRZEŃ AUTOREFLEKSJI

ma swój motyw wiodący. W listopadzie jest to "Wchodzę w to!"

Jest to 60 minutowe spotkanie online w grupie maks. do 10 osób. KAŻDY JEDNAK PRACUJE SAM ZE SOBĄ. Ja występuję w roli moderatorki. Na każde takie spotkanie proponuję 2-3 metody autorefleksji do wyboru jako inspirację do samodzielnej pracy nad swoim tematem.

TERMINY

Zajęcia zostały zainaugurowane we wrześniu. Kolejne sesje w tym roku odbędą się:
29 listopada
20 grudnia
Są to ostatnie poniedziałki miesiąca, zawsze w godz. 12-13.

TEMATY

Najbliższa, listopadowa sesja nosi tytuł "Wchodzę w to!".
Zaproponuję Wam:
1. technikę dociekania
2. wiersz
3. 3 obrazy

METODA

1. Jako moderatorka spotkania omawiam skrótowo, jak możesz wykorzystać inspiracje na daną sesję.
2. Każdy uczestnik pracuje nad swoją autorefleksją sam przez 20 minut - w swoim "pokoju".
3. Następnie dzielimy się swoimi refleksjami - w takim stopniu, w jakim chcemy - w "pokojach" po 2 osoby.
4. Na końcu możliwe jest dzielenie się na forum grupy.

ZASADY

Zero przymusu. Każdy korzysta tak, jak chce i może, nie przeszkadzając innym. Nie jest to praca stricte pod kierownictwem superwizora, lecz po prostu c z a s    i     p r z e s t r z e ń     d l a     s i e b i e    z pewnymi inspiracjami z mojej strony.
Zachęcam na nasze spotkanie wszystkich, którzy chcą mieć zagwarantowana godzinę refleksji miesięcznie nad swoją pracą w roli coacha, mentora, superwizora czy HR menedżera. Praca odbywa się w pojedynkę, co może służyć ludziom wystarczająco dociążonym spotkaniami odbywanymi na co dzień.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia mailowe: agnieszka.kaseja@gmail.com

KOSZT

Koszt kolejnych spotkań to 77 PLN netto plus VAT, czyli 94,71 PLN brutto.
Wpłaty należy dokonać przed sesją. Numer rachunku podaję i wystawiam fakturę, kiedy się do mnie zgłosisz mejlowo.

KORZYŚCI

- szansa na regularną autorefleksję zawodową lub osobistą
- poszerzenie samoświadomości - pierwszej i najważniejszej kompetencji coacha, mentora i superwizora wg EMCC, i kompetencji "Coaching mindset" wg ICF.
- okazja do rozwiązania jakiegoś konkretnego dylematu, odniesienia się do konkretnej kwestii, która zajmuje Twoją uwagę
- poczucie wspólnoty z innymi praktykami
- okazja na kontakt z pięknem poezji i sztuki
- wykorzystanie metod medytacyjno-refleksyjnych na rzecz swojego dobrostanu
- poczucie, że dbasz o siebie na wielu poziomach.

ZGŁOŚ SIĘ

Czekam za zgłoszenia mailem, wysyłam fakturę, oczekuję na wpłatę najpóźniej tuż przed sesją 29.11.2021. o godz. 10.
Wtedy wyślę Ci LINK do zoom na adres mailowy.
Będę wpuszczać tylko osoby, które zgłosiły się wcześniej i uzyskały potwierdzenie. To dla bezpieczeństwa naszej przestrzeni.

KONTAKT

Kontakt: agnieszka.kaseja@gmail.com
te. 794 377 307

Zapraszam. Daj sobie tę godzinę.

#refleksja #wewnętrzny superwizor #introspekcja #autorefleksja