Otwarta Grupa Superwizyjna 12 pażdziernika

Zapraszam do udziału w Otwartej Grupie Superwizyjnej dla coachów i mentorów 12.10.2023 czwartek godz. 17-19 (lub do godz. 20, jeśli będą obecne minimum 3 osoby).

Grupa superwizyjna spotyka się, żeby pod okiem profesjonalnego superwizora w bezpiecznej przestrzeni rozmawiać o wyzwaniach w roli coacha i mentora, dzielić się doświadczeniem, wspierać w rozwiązywaniu trudności czy dylematów etycznych, uczyć nowych umiejętności, uzyskiwać wsparcie i dbać o swoje BHP.
Coachowie i mentorzy profesjonalni regularnie korzystają z superwizji u akredytowanych superwizorów, którzy sami są doświadczonymi coachami i/lub mentorami.
Jestem akredytowaną superwizorką Izby Coachingu nr 55 oraz jedyną w Polsce akredytowaną Master coach i mentorką EMCC. Pracuję w podejściu Trauma Informed.
Płatność za udział w superwizyjnej grupie otwartej wynosi u mnie obecnie 200 PLN netto plus Vat, płatne po zatwierdzeniu udziału przez prowadzącą.
Zapraszam: agnieszka.kaseja@gmail.com