Jak chciał(a)byś, żeby działała branża coachingowa w Polsce?

Wyobraź sobie, że…

COACHING WEWNĘTRZNY

W Polsce jakieś 90%  liczących się i dobrze prosperujących firm ma u siebie wdrożone programy coachingowe. Programy te są prowadzone z uwzględnieniem najnowszej wiedzy z zakresu psychologii uczenia się człowieka dorosłego i rozwoju. Mają pełną akceptację wszystkich pracowników jako cenne narzędzie podnoszenia efektywności ich pracy przy uwzględnianiu dobra zarówno jednostek, firm, jak i całych społeczności.

COACHING ZEWNĘTRZNY

Rynek otwarty z kolei jest pełny ofert usług coachingowych doskonałej jakości, dostępnych dla wielu pochodzących z bogatej klasy średniej świadomych klientów płacących z własnej kieszeni.

RYNEK

Podaż jest miło zrównoważona z popytem.

Coachowie zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni niemal w 100% należą do organizacji branżowych, w których sami najbardziej aktywnie działają na rzecz edukacji rynku co do wymagań, jakie powinien spełniać profesjonalista. Rozumieją, że kształtowanie popytu na wysoką jakość oznacza wypieranie z rynku oferty niskiej jakości (pseukołczingu) i że to ich własna racja stanu.

ORGANIZACJE BRANŻOWE

Absolutna większość praktykujących coachów posiada już akredytację którejś z organizacji branżowych lub stara się o nią. Żaden klient – czy to firmowy czy prywatny – nawet nie bierze pod uwagę coachów samozwańczych, którzy pojawili się znikąd. Skoro nie byli w stanie wykazać się samodyscypliną na tyle, żeby wejść na ścieżkę akredytacyjną, to po co brać ich pod uwagę? Coachów akredytowanych jest mnóstwo, nie ma potrzeby szukać innych.

Organizacje branżowe, zróżnicowane i silne, edukują skutecznie klientów coachingu. Wszyscy wiedzą, gdzie szukać w razie potrzeby informacji o tej dziedzinie czy znaleźć profesjonalnego coacha dla siebie.

AKREDYTACJA

Ścieżki akredytacyjne zachęcają do wejścia na nie. Oznaczają nie sztampę, lecz są odpowiednio różnorodne, tak, żeby nawet skrajny indywidualista znalazł ścieżkę dla siebie. Kilka silnych organizacji branżowych daje adeptowi szkolenia coachingowego możliwość wyboru pomiędzy sposobami dalszego kształcenia ustawicznego. Bo taki jest główny sens akredytacji: wejście na ścieżkę doskonalenia się w roli profesjonalisty. Opiera się ona przede wszystkim na kształceniu kompetencji, wyczuciu etyki, na poddawaniu się indywidualnej superwizji i nade wszystko na poddawaniu się autorefleksji nad swoim funkcjonowaniem zawodowym. Coachów, którzy nie starają się być ciągle w formie, uczyć się, rynek po prostu odrzuca.

SZKOLENIA

Coachowie wybierając szkolenia, od razu mają duży wybór szkoleń akredytowanych, z dobrze pomyślanym programem, dużą ilością godzin ćwiczeniowych, które umożliwiają opanowanie umiejętności na wyrównanym dla wszystkich studentów podstawowym poziomie. Potem oczywiste jest dalsze kształcenie doskonalące i specjalistyczne. Szkolenia przyjmują różne, wygodne postaci, modułowe, online, ale wszystkie opierają się na ćwiczeniu – w żywym kontakcie – oraz na doświadczaniu własnego coachingu, uczenia się od bardziej doświadczonych i na wdrażaniu się w ciągłą praktykę autorefleksji nad jakością i sensem swojej pracy.

Szkolenie coachingowe jest wymagające i elitarne, stosunkowo drogie. Coachowie wychodzą z umiejętnościami w ramach wystandaryzowanego dla branży zakresu kompetencji. Jeśli student coachingu nie prezentuje umiejętności, postawy, wiedzy, czy nie jest przygotowany psychicznie, nie otrzymuje certyfikatu (dyplomu) ukończenia szkolenia.

Uczą najlepsi, bo jest to dobry zarobek.

ETYKA ZAWODU

Kończąc szkolenie, adepci zdają sobie sprawę, że żaden klient nie będzie pracował z coachem nieprzestrzegajacym kodeksu etycznego zawodu. Bo po co ryzykować?

KLIENCI

Żaden klient nie widzi także sensu zatrudnienia coacha, który nie daje minimalnej gwarancji jakości opartej na zaufaniu do akredytacji.

Żaden klient nie bierze nawet pod uwagę coacha, na którego nie można złożyć zażalenia, bo nie jest członkiem żadnej znaczącej organizacji coachingowej. “Wolne elektrony” nie mają racji bytu w tej wymagającej branży. A coachowie rozumieją, że poddanie się temu rygorowi służy rozwojowi ich branży i upraszcza życie im i ich klientom, także przy zakupie usług.

SUPERWIZJA

Klienci są świadomi i jasno oczekują od coachów podlegania superwizji jako minimum samodyscypliny i dbania o BHP coacha. Zdają sobie sprawę, że w tej branży superwizja jest obowiązkowa i oznacza dbanie o dobro klienta. Brak superwizji to po prostu brak takiej dbałości oraz… pokory, niezbędnej w tym fachu, w którym ma się duży wpływ na życie ludzi.

ZAWÓD “COACH”

Bycie coachem to wymagający, respektowany, stabilny, dobrze się kojarzący i dobrze płatny zawód, poszukiwany na rynku pracy.

KIEDY?

Jak tylko Polsce będziemy mieli DOJRZAŁY RYNEK NA USŁUGI COACHINGOWE.

UTOPIA?

Tego życzę sobie, Tobie drogi kolego, droga koleżanko i Tobie drogi kliencie…

TU przeczytasz kilka wskazówek na temat tego czym jest, a czym nie jest coaching.